Blomsteruppsättningar

När vi pratar om exempel 1 så är det en liggenade bukett på honörsborden, en solitär per sex platser och två vaser med höga blommor i Italienska salongen.

 

Honnörsbordet

Till honörsbordet en liggande bukett.

Gästborden

Till gästborden solitärer, en per sex platser.

Italienska salongen

I Italienska salongen, två höga vaser på var sitt ståbord med duk.